Bel voor meer informatie:  035 - 60 381 30

Part of the Fullwood Packo Group


Mewitec BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Dit privacybeleid geldt voor de persoonlijke gegevens die worden vergaard of gebruikt door Fullwood Ltd of diens aangesloten of dochterondernemingen (“Fullwood Ltd” of “wij”). Wij waarderen het dat u interesse heeft getoond in ons bedrijf, en onze producten en diensten, door een bezoek te brengen aan onze websites of gerelateerde communicatiekanalen, inclusief maar niet beperkt tot, onze sociale-mediapagina's (samengenomen de "Website"). Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) geldt voor alle persoonlijke gegevens die Fullwood Ltd vergaart tijdens uw interactie met Fullwood Ltd. Deze Verklaring beschrijft waarom er door Fullwood Ltd persoonlijke gegevens worden vergaard, het type gegevens dat Fullwood Ltd van u of andere gebruikers van de Website vergaart, hoe het wordt gedaan, wat Fullwood Ltd doet met deze gegevens, en hoe u de gegevens die u verstrekt, kunt bijwerken en het gebruik ervan kunt beheren. Deze Verklaring kan van tijd to tijd wijzigen. Wij adviseren u dus om deze regelmatig na te gaan. Door uw bezoek aan de Website accepteert u en geeft u toestemming voor de praktijken die in deze Verklaring worden beschreven. Door door te gaan met de toegang tot of het gebruik van onze diensten nadat de wijzigingen zijn ingegaan, gaat u akkoord met de gewijzigde Verklaring.

Wij vragen u om ons uw persoonlijke gegevens te geven voor o.a. de volgende doeleinden:

 • Het kopen van producten en diensten van Fullwood Ltd via internet;
 • Het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Fullwood Ltd;
 • Het opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interactie en communicatie met Fullwood Ltd;
 • Om ons te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten;
 • Het ontvangen van persoonlijke berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesse, op basis van de informatie die u ons heeft gegeven en de informatie die wij hebben vergaard door middel van cookies of soortgelijke technieken in verband met de manier waarop u de Website gebruikt;
 • Het beheren van relaties met klanten;
 • Het geven van toegang tot informatie;
 • Het bevorderen van de communicatie;
 • Het analyseren en begrijpen van de interactie met klanten;
 • Het invoeren van beveiligingsprogramma's;
 • Het beantwoorden van uw vragen of het verwerken van verzoeken in verband met producten en/of diensten, en het informeren over de status daarvan;

 • 2.1 Het type persoonlijke gegevens dat door Fullwood Ltd wordt vergaard en bemachtigd

  De soorten informatie die door Fullwood Ltd worden vergaard, zijn o.a. gegevens die: (i) door gebruikers zijn opgegeven, (ii) automatisch zijn bemachtigd, (iii) door cookies en vergelijkbare technologie zijn verkregen, (iv) zijn verkregen via e-mailberichten, en (v) via andere bronnen zijn verkregen.


  (i) Door gebruikers verschafte gegevens

  Fullwood Ltd ontvangt en bewaart gegevens die u op de Website opgeeft of op een andere manier aan Fullwood Ltd verschaft. U verschaft gegevens aan Fullwood Ltd wanneer u bijvoorbeeld op de Website zoekt, iets indient, een account opent, een product of dienst koopt, een bericht indient, deelneemt aan een forum of vragenlijst, wanneer u u inschrijft op een nieuwsbrief of met de klantenservice communiceert. Als gevolg van deze handelingen zult u Fullwood Ltd soms informatie geven zoals uw naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens zoals e-mailadres, beroep en interesses in verband daarmee, de vervulling van voortdurende onderwijsvereisten, gebieden van interesse, mensen waar gekochte producten of diensten naar zijn verstuurd, inclusief adres en telefoonnummer, de inhoud van e-mailberichten aan Fullwood Ltd en financiële en persoonlijke gegevens, inclusief het identificeren van accountnummers. U kunt besluiten om bepaalde gegevens niet op te geven maar dit kan ertoe leiden dat Fullwood Ltd u geen toegang geeft tot de aangeboden diensten en informatie.


  (ii) Automatisch bemachtigde gegevens

  Bepaalde gegevens worden automatisch bemachtigd en bewaard door Fullwood Ltd, tijdens uw interactie met Fullwood Ltd en/of de Website. Voorbeelden van deze gegevens zijn het IP-adres (internetprotocol) dat wordt gebruikt voor de verbinding van uw computer met het internet, uw e-mailadres, informatie over uw computer en verbinding, zoals type en versie browser, uw besturingssysteem en -platform, de volledige URL-clickstream (Uniform Resource Locator) naar, door en van de Website, inclusief datum en tijd, cookienummer. en producten en diensten die u tijdens uw gebruik van de Website bekijkt of zoekt.

  U kunt de sporen van uw activiteiten op de Website niet wissen. Een aantal bedrijven bieden hulpmiddelen aan om gebruikers in staat te stellen om anoniem gebruik te maken van websites. Fullwood Ltd verbiedt het gebruik van deze hulpmiddelen niet. Het kan echter zijn dat Fullwood Ltd u geen op maat gemaakte ervaring van de Website kan geven als Fullwood Ltd u niet kan identificeren.


  (iii) Gegevens bemachtigd via cookies en vergelijkbare technologieën

  De Website gebruikt "cookies" en/of vergelijkbare technologieën om gegevens te bemachtigen wanneer een webbrowser toegang heeft tot de Website. Cookies zijn alfanumerieke identificatiemiddelen die Fullwood Ltd via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer zet zodat het systeem van Fullwood Ltd uw browser kan herkennen. Met cookies kunt u optimaal profiteren van de functies van de Website. Er worden continu nieuwe informatietechnologieën ontwikkeld en Fullwood Ltd kan deze technologieën gebruiken voor het vergaren van gegevens. Het gebruik van deze nieuwe technologieën wordt overwogen en komt overeen met de bepalingen van deze Verklaring.

  (iv) Uit e-mailberichten verkregen gegevens

  Fullwood Ltd kan gegevens ontvangen via e-mailberichten. Wanneer u een e-mailbericht van Fullwood Ltd opent, kan er een bevestigingspolis met bepaalde informatie naar Fullwood Ltd worden verzonden, mits uw computer dit ondersteunt.


  (v) Uit andere bronnen verkregen gegevens

  Fullwood Ltd kan persoonlijke gegevens over u bemachtigen via andere bronnen en deze combineren met elders vergaarde persoonlijke gegevens. Fullwood Ltd kan bijvoorbeeld:


  (a) op internet zoeken naar relevante en algemeen beschikbare gegevens;
  (b) bijgewerkte leverings- en adresgegevens van verzenders en andere bronnen bemachtigen (voor zover dit geen geldende wetten of contracten overtreedt) zodat de gegevens kunnen worden bijgewerkt en gekochte producten en berichten gemakkelijker kunnen worden geleverd;
  (c) rapporten ontvangen van derde partijen die informatie geven van of over gebruikers van de Website of potentiële gebruikers van de Website (voor zover dit geen geldende wetten of contracten overtreedt); en
  (d) gegevens vergaren over of via de Website zelf, of er kan tevens worden vertrouwd op agenten of contractanten om dit soort gegevens te vergaren en/of analyseren (voor zover daarbij geen geldende wetten of contracten worden overtreden).

  U heeft de gelegenheid om geen persoonlijke gegevens vrij te geven. Wanneer u wel persoonlijke gegevens aan Fullwood Ltd verschaft, gaat u akkoord met het gebruik van de gegevens door Fullwood Ltd volgens de bepalingen van deze Verklaring. Gegevens over u en andere gebruikers van de Website zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering van Fullwood Ltd. Fullwood Ltd kan de samengestelde gegevens aan dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen doorgeven in overeenstemming met de geldende wetten.

  Bij de ontwikkeling van haar bedrijf is het mogelijk dat Fullwood Ltd één van haar bedrijven zal verkopen (ofwel door de verkoop van activa en passiva of door de verkoop van aandelen (in beide gevallen geheel of deels)). Bij zo'n transactie worden gegevens over klanten over het algemeen ook overgedragen. Als zodanig kunnen gegevens over klanten (inclusief persoonlijke gegevens) aan het overnemende bedrijf worden vrijgegeven. In alle bovenstaande voorbeelden zal Fullwood Ltd zich houden aan de geldende wetten en voorschriften en overeenkomsten met u. Als Fullwood Ltd daarvoor uw toestemming nodig heeft, zal dit gebeuren voordat deze gegevens worden gedeeld.

  Wij realiseren ons dat wij een verantwoordelijkheid hebben om de persoonlijke gegevens die u aan Fullwood Ltd heeft gegeven, te beschermen tegen verlies, misbruik en toegang door onbevoegden, en wij nemen deze verantwoordelijkheid heel serieus. Fullwood Ltd gebruikt een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van toegangscontroles, firewalls en beveiligde servers, en wij coderen bepaalde soorten gegevens zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

  Zodra u ons uw persoonlijke gegevens heeft verschaft, geeft Fullwood Ltd u redelijke toegang tot die gegevens zodat u gebruik kunt maken van uw rechten in overeenstemming met de geldende wetten (o.a. het recht om uw persoonlijke gegevens te laten bijwerken, aanpassen of verwijderen). Als u toegang wilt tot uw gegevens of gebruik wilt maken van uw andere rechten, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Fullwood Ltd.

  U kunt besluiten om Fullwood Ltd geen gegevens te verschaffen maar dit kan betekenen dat u geen aanschaf kunt doen of geen gebruik kunt maken van sommige functies, aanbiedingen of informatie op de Website.

  De Website en de producten, diensten en informatie op de website zijn niet bedoeld voor kinderen. Als u jonger bent dan 18 mag u de Website niet gebruiken.

  Tijdens uw bezoek aan de Website zult u wellicht links naar andere websites aantreffen, voor uw gemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van Fullwood Ltd werken, en een ander privacybeleid en andere beleidsverklaringen hebben. Wij raden u ten zeerste aan om deze door te nemen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens op deze websites worden verwerkt aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites die niet in bezit zijn van Fullwood Ltd en niet door ons worden beheerd, noch voor het gebruik van de privacypraktijken van die websites.

  Wij willen meer over u weten om u beter van dienst te kunnen zijn, maar wij respecteren ook uw keus over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Uw persoonlijke gegevens kunnen vanuit uw eigen land worden overgebracht naar andere bedrijven van Fullwood Ltd in verschillende locaties overal ter wereld, en die kunnen contact met u opnemen over producten, diensten en speciale aanbiedingen van Fullwood Ltd waar u interesse in zou kunnen hebben. Als dit door de wetgeving van het land wordt vereist, zullen wij u eerst om toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar buiten uw geografische regio.

  Omdat de Website en het bedrijf van Fullwood Ltd continu veranderen, kan deze Verklaring van tijd tot tijd veranderen. Het gebruik van de gegevens die Fullwood Ltd vergaard is onderhevig aan de Verklaring die op de tijd van het gebruik van kracht is. Wij nodigen u uit om de Website regelmatig na te lopen om recente wijzigingen te zien. Als u problemen, vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de privacy op de Website kunt u die sturen naar communications@fullwood.com